wersja testowa serwisu

Ulica Powstańców Warszawy. Wiemy, kto przygotuje dokumentację

aktualnosci_85c3afc5d175e70f1accba844a975502_view2

Nieco ponad 67 tys. zł kosztować będzie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy. Projekt przygotuje sieradzka firma Grafit

O zwycięstwo w ogłoszonym przez Urząd Miasta przetargu rywalizowało pięć firm, jednak to właśnie Grafit przedstawił najkorzystniejszą cenowo propozycję - 67 650 zł. Dla porównania najdroższa z przedstawionych ofert opiewała na kwotę ponad 384 tys. zł. 

Co zatem będzie musiał wykonać zwycięzca przetargu? Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przebudowę i budowę dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy w kwartale ulic: Targowa, Wyzwolenia 1918 r., Polna, Ks. A. Leśniewskiego. W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem dróg i parkingów, tj. odwodnienia poprzez sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz ciągów pieszych, zieleni, elementów małej architektury na terenie objętym opracowaniem. W ramach zamówienia, wykonawca będzie miał za zadanie przygotować kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

Magistrat zakłada, że docelowo przebudowanych zostanie ok. 600 m dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych. Wykonane zostaną także zjazdy z dróg publicznych: ul. Targowej, ul. Wyzwolenia 1918 r. i ul. Polnej. Dokumentacja projektowa powinna także założyć wykonanie miejsc parkingowych wraz z drogami manewrowymi: przy ul. Powstańców Warszawy nr 1 i ul. Wyzwolenia 1918 r. nr 2 – ok. 40 stanowisk; parking wraz z drogami manewrowymi pomiędzy budynkami przy ul. Powstańców Warszawy nr 5 i ul. Wyzwolenia 1918 r. nr 4 – ok. 36 stanowisk; parkingi wraz z drogami manewrowymi w szczycie budynków przy ul. Powstańców Warszawy nr 5 i ul. Powstańców Warszawy nr 8 – ok. 20 stanowisk.

Firma Grafit ma dziewięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji.

Źródło: UM Sieradz