Zduńskowolska Rada Seniorów na posiedzeniu

DSCN8328
fot. UM Zduńska Wola

Zduńskowolska Rada Seniorów spotkała się na sesji we wtorek, 14 listopada. Seniorzy podczas posiedzenia uzupełnili skład prezydium rady.

Spotkanie Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbyło się 14 listopada w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych w Zduńskie Woli. Rada podjęła między innymi uchwałę o uzupełnieniu składu prezydium. Wybrano Ewę Rychlińską na wiceprzewodniczącą Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Rada uzupełniła skład prezydium w związku ze śmiercią Stefanii Idziak, która pełniła tę funkcję. Jednocześnie została także podjęta uchwałą o wygaśnięciu mandatu.

Seniorzy pracujący w radzie przyjęli także plan pracy na pierwszy kwartał 2024 roku oraz plan dyżurów radnych na ten sam okres.

Zduńskowolska Rada Seniorów została powołana w październiku 2018 roku. Jej kadencja kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miasta Zduńska Wola. Seniorzy spotykają się nie rzadziej niż co kwartał. Kolejna sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów zaplanowana została na 13 lutego 2024 r. godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych.

Obecnie członkami rady są:

Maria Donat – przewodnicząca Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Stanisław Czernik – wiceprzewodniczący Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Ewa Rychlińska – wiceprzewodnicząca Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Maria Brzozowska
Jolanta Buchowicz
Henryk Domagała
Henryk Gruchaj
Jadwiga Kochańska
Piotr Skorek
Irena Wolf

Źródło: UM Zduńska Wola