Zduńska Wola: Zakończono szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP

a1460x616
fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

Na przełomie miesięcy luty i marzec 2024 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli przeprowadzili „Szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych" przeznaczone dla druhów jednostek OSP z terenu powiatu zduńskowolskiego. 

Zarówno część teoretyczna szkolenia, jak i zajęcia praktyczne realizowano w siedzibie tut. Komendy oraz w komorze dymowej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Słuchacze szkolenia zostali zapoznani z: obsługą sprzętu ochrony układu oddechowego, obsługą ratowniczego sprzętu mechanicznego, taktyką działań gaśniczych, taktyką działań ratowniczych, obsługą drabin pożarniczych, podstawami kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizacją łączności oraz obsługą sprzętu hydraulicznego.

Egzamin końcowy w dniu 24 marca 2024 r. zaliczyło z wynikiem pozytywnym 23 strażaków OSP. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczyli: st. kpt. Dawid Krauze, st. kpt. Konrad Filipczak, mł. asp. Maciej Wojtalik oraz druh Wojciech Michalski.

Nowo przeszkoleni strażacy ratownicy OSP, podniosą poziom gotowości operacyjnej poszczególnych jednostek OSP, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w powiecie zduńskowolskim.

Gratulujemy pozytywnego ukończenia szkolenia.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli