wersja testowa serwisu

Zduńska Wola pamięta o poległych policjantach. Komendant i funkcjonariusze złożyli kwiaty

269-117187

24 lipca 2020 r., w dzień obchodów Święta Policji uczczono pamięć poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej - więźniów obozu w Ostaszkowie, zamordowanych przez NKWD oraz policjantów, którzy ponieśli śmierć na ziemiach wschodnich. Kwiaty przy pamiątkowych płytach złożyła Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wraz z przedstawicielami funkcjonariuszy.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".

- Józef Piłsudski

Święto Policji to czas awansów, wyróżnień i uroczystych zbiórek. Oprócz świętowania, jak co roku nie możemy zapomnieć o funkcjonariuszach Policji Państwowej z terenu ziemi zduńskowolskiej, którzy oddali życie w imię służby. Pamięć o nich określa tożsamość naszej formacji, genezę jej pochodzenia. Polegli funkcjonariusze, dbając o bezpieczeństwo innych zapłacili najwyższą cenę, jaką było ich życie. Pamięć o pomordowanych policjantach to jedyne, co możemy im ofiarować. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wraz z przedstawicielami funkcjonariuszy, złożyła kwiaty przy okolicznościowych tablicachupamiętniających poległych policjantów, które znajdują się na cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli oraz przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach. Pamięć o nich nigdy nie przeminie.

Źródło: KPP Zduńska Wola