Zduńska Wola otrzyma pieniądze na nowatorską metodę renowacji zbiornika Kępina

363319600_177367398572282_141072728295609962_n
fot. UM Zduńska Wola

Zduńska Wola otrzyma pieniądze na nowatorską metodę renowacji zbiornika Kępina. Prawie 150 tys. zł dotacji zostanie przeznaczone na biologiczne oczyszczenie i odnowę ekosystemu w akwenie.

Zduńska Wola otrzyma niemal 150 tys. zł w ramach naboru na dotacje do renowacji zbiorników wodnych. To pieniądze jakie zostaną przeznaczone na przebudowę zbiornika Kępina. Samorząd województwa łódzkiego rozstrzygnął nabór do programu na 2024 rok. We wtorek, 27 lutego, Sejmik Województwa Łódzkiego zatwierdził uchwałą listę dotacji.

Program „Renowacja zbiorników wodnych" w 2024 roku zakłada dofinansowanie do renowacji zbiorników małej retencji i służyć ma zapobieganiu skutkom suszy. Maksymalna kwota, jaką można było uzyskać to 80 proc. kosztów zadania, nie więcej niż 150 tys. zł. Zduńska Wola otrzyma 147 tys. 582 zł. Renowacja Kępiny będzie kosztowała niemal 197 tys. zł. Wkład własny to 49 tys. zł.


Zduńska Wola złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu 2023 roku. Samorząd zdecydował się ubiegać o dotację na oczyszczenie Kępiny metodą bioremediacji. To metoda polegająca na działaniu mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia organiczne i część nieorganicznych, poprawiają jakość wody. Bioremediacja nie zaburza warunków siedliskowych fauny, a poprawia bioróżnorodność. Efektem użycia biopreparatów będzie zmniejszenie ilości osadów dennych i zahamowanie procesów gnilnych, a także poprawa stanu sanitarnego, czyli zmniejszenie liczebności bakterii e-coli.

Zaplanowano aplikację preparatów biologicznych w całym zbiorniku oraz napowietrzanie w technologii mikropęcherzykowej i bioremediację metodą dra Marcina Sitarka.

Na realizację programu z budżetu województwa przeznaczonych zostanie ponad 5 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 38 samorządów z województwa łódzkiego.

Pieniądze można przeznaczyć na renowację, rozbudowę lub przebudowę zbiornika wodnego w tym m.in. na czyszczenie, pogłębienie i odmulenie zbiornika oraz kształtowanie skarp, czy renowację lub wymianę urządzeń hydrotechnicznych.

Źródło: UM Zduńska Wola