wersja testowa serwisu

Zakończyła się największa drogowa inwestycja w Ozorkowie

Zakończyła się największa drogowa inwestycja w Ozorkowie
fot. Urząd Miejski w Ozorkowie

Przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego dobiegła końca - inwestycja, rozpoczęta w styczniu 2020 r., została zakończona i odebrana.

Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, wymianę chodników, krawężników, budowę miejsc postojowych, zatok autobusowych, wycinkę części drzew i nowe nasadzenia oraz dostosowanie infrastruktury technicznej. Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca zamontował znaki drogowe oraz pomalował znaki poziome na jezdniach; przy przejściach dla pieszych na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Stypułkowskiego i przy Liceum Ogólnokształcącym na ul. Traugutta zamontowano tzw. aktywne przejścia, tzn. znak drogowy przy pasach dla pieszych jest podświetlony.

- Zakończona właśnie inwestycja to ostatni etap największego jak dotąd zrealizowanego projektu przebudowy infrastruktury drogowej w Ozorkowie – mówi burmistrz Jacek Socha. – Dzięki niej poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystania z jezdni i chodników przez kierowców i pieszych.

Największym wyzwaniem przy realizacji inwestycji okazała się przebudowa skrzyżowania Traugutta/Żeromskiego ze względu na kolizję z infrastrukturą gazową. Przebieg sieci gazowej w tym rejonie nie pokrywał się z mapami geodezyjnymi, na podstawie których opracowano dokumentację techniczną. Uzgodnienia z gestorem sieci dotyczące przełożenia odcinka gazociągu trwały wiele tygodni i spowodowały, że prace w rejonie skrzyżowania wykonawca mógł kontynuować dopiero w październiku.

- Mieszkańcom bardzo zależało na budowie sieci gazowej w tym rejonie miasta – dodaje burmistrz Jacek Socha. – Poza położeniem nowego odcinka sieci należało też przełożyć istniejący odcinek w ul. Żeromskiego; wszystko to spowodowało, że inwestycji nie udało się zakończyć wcześniej.

Przebudowa Traugutta, Żeromskiego i Stypułkowskiego stanowi razem ze zrealizowaną w 2019 r. modernizacją ul. Łęczyckiej II etap projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie". Przypomnijmy; w 2017 i 2018 r. w I etapie przebudowano ulicę Maszkowską, Południową, zbudowano nowy most na Południowej i wybudowano dwa nowe ronda.

Kilkuletni projekt realizowany był w porozumieniu z Powiatem Zgierskim z dofinansowaniem ze środków unijnych, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jego koszt wyniósł niemal 26,5 mln zł.

źródło: UM Ozorków