wersja testowa serwisu

Za nami Zjazd Gminny Związku OSP RP Gminy Zduńska Wola

DSC_0493-scaled
fot. UG Zduńska Wola

W strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborowskich odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Zduńska Wola. Spotkali się druhowie z terenu gminy, by podsumować dotychczasową działalność oraz wybrać nowy Zarząd Gminnego Oddziału Związku OSP RP na lata 2021 – 2026.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk Staniucha, wójt Gminy Zduńska Wola oraz st. kpt. Łukasz Aleksandrowicz, zastępca dowódcy JRG Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli.

Prezes Zarządu Gminnego druh Sylwester Witczak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 – 2021. Przedstawił on osiągnięcia i sukcesy związku. Do najważniejszych należy zaliczyć wzbogacenie taboru samochodowego, poprawę w zakresie stanu technicznego strażnic, znaczącą poprawę w zakresie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej oraz liczne sukcesy sportowe.

Zjazd Gminny to okazja do podsumowań i podziękowań. Za wieloletnią pracę w Zarządzie Oddziału Gminnego podziękowano druhom, którzy zakończyli swoją pracę w zarządzie. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Zdzisław Jankowiak, Paweł Urban, Józef Badziak, Jacek Fajkowski, Jarosław Miller oraz Tomasz Szewczyk.

Głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Gminy Zduńska Wola w ciepłych słowach wyraził podziękowanie i szacunek, gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi, zaś nowo wybranemu życzył wytrwałości i powodzenia w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów, wyrażając nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:
Prezes Sylwester Witczak
Wiceprezes Włodzimierz Ignaczak
Wiceprezes Wiesław Kopytek
Komendant Gminny Wojciech Michalski
Z-ca Komendanta Gminnego Radosław Abramczyk
Skarbnik Sławomir Turski
Sekretarz Rafał Świniarski
Członek Prezydium Henryk Staniucha
Członek Prezydium Wojciech Knera
Członek Zarządu Sebastian Gabryś
Członek Zarządu Mirosław Cyrul
Członek Zarządu Sławomir Smażek
Członek Zarządu Bogdan Walasik
Członek Zarządu Tadeusz Pietrzak
Członek Zarządu Jacek Malinowski
Członek Zarządu Wojciech Rosiak

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Jacek Sujecki
Sekretarz Jarosław Andrzejewski
Członek Jarosław Staniucha

źródło: UG Zduńska Wola