Zduńska Wola: Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer sprawdziła, jak działa projekt "Programowanie – Nasz Drugi Język"

DSC_3387
fot. UM Zduńska Wola

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przyjechała do Zduńskiej Woli by sprawdzić jak działa projekt nauki informatyki „Programowanie – Nasz Drugi Język". Przyznała, że ministerstwo przygląda się innowacjom, by z nich czerpać przy tworzeniu nowej podstawy programowej, jaka obowiązywać ma od roku 2026.

W środę, 5 czerwca, w Zduńskiej Woli wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer odwiedziła Szkołę Podstawową nr 7 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Wodnej, gdzie zapoznała się z nowatorskim programem nauki informatyki prowadzonym w szkołach podstawowych w Zduńskiej Woli „Programowanie – Nasz Drugi Język".

Ministra przyjrzała się nauce programowania w klasie IV B. Lekcję prowadziła nauczycielka informatyki Anna Mieleszkiewicz. Uczniowie pilotażowe lekcje odbywają w ramach przedmiotu informatyka. To obecnie jedna godzina nauczania tygodniowo. Czwartoklasiści na lekcji rozwiązywali między innymi zadania logiczne i układali linijki kodu, by uzyskać prawidłowy wynik, prezentowali jak przedstawić go za pomocą kodu binarnego.

Sama nauczycielka przyznaje, że choć początkowo była sceptyczna wobec programu, gdy się z nim zapoznała, zachwyciła się.

Jest to świetna baza do nauczania matematyki, dlatego że uczy dzieci logicznego myślenia, rozwiązywania zadań, analizowania i rozkładania zadań na czynniki pierwsze – podkreśla Anna Mieleszkiewicz.

Widać, że dzieci radzą sobie. Potrafią dość szybko opanowywać poszczególne umiejętności – zauważa ministra Katarzyna Lubnauer. – Dzięki tym innowacjom Zduńska Wola za kilka lat będzie w stanie ocenić na ile to uczenie logicznego myślenia, pozwoli uczniom szkół w Zduńskiej Woli lepiej radzić sobie na przykład na egzaminach ósmoklasisty. Myślę, że ten efekt będziemy widzieć za parę lat i ja na niego czekam. Będziemy się uważnie w ministerstwie przyglądać jakie są efekty.

Ministerstwo edukacji obecnie przygotowuje nową podstawę programową, jaka wejść ma w życie w 2026 roku. Minister Katarzyna Lubnauer nie ukrywa, że odwiedzane są różne miejsca, gdzie w szkołach wykorzystywane są nowe pomysły. Zastrzega, że jeśli miałaby zostać wprowadzona zmiana w nauczaniu, to musi dotyczyć całej Polski.

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora nie ukrywa, że liczy na wsparcie ministerstwa w kontynuacji pilotażu i rozszerzenia nauki programowania na klasy siódme. Obecnie nauka odbywa się w klasach 4-6.

Liczymy na kontynuację w klasach cztery – sześć, ale również na objęcie starszych roczników, czyli klasy siódme i ósme. Mamy nadzieję, że znajdą się środki finansowe na kontynuacje tego pilotażu – mówi prezydent Konrad Pokora. – Musimy poznać sztuczną inteligencję, okiełznać, zaprząc do pracy na rzecz człowieka i musimy również przestać się jej bać. I temu między innymi służą takie zajęcia.

Projekt pilotażowy prowadzony w Zduńskiej Woli polega na wprowadzeniu nauki programowania dla klas 4-6 szkół podstawowych „Programowanie = Nasz Drugi Język". W roku szkolnym 2023/24 w Zduńskiej Woli nauka prowadzona jest we wszystkich dziewięciu szkołach podstawowych. Objęto nią 1079 uczniów. Lekcje informatyki prowadzi 15 nauczycieli, którzy przeszli szkolenie. Uczniowie osiągnęli nie tylko umiejętności programowania, ale także posiedli dodatkowe umiejętności: czytania ze zrozumieniem oraz rozwiązywania problemów. Z całej grupy uczących się w ramach pilotażu aż 25 proc. wykonywało zadania na maksymalną ocenę, a 45 proc. na ocenę bardzo dobrą. A 90 proc. uczniów, którzy podeszli do sprawdzianu semestralnego osiągnęło wynik 94 proc.

Inicjatywa "Programowanie = Nasz Drugi Język" polega na wprowadzeniu trwałej zmiany nauczania informatyki, dzięki powszechnemu przeszkoleniu nauczycieli tego przedmiotu, podniesieniu ich faktycznych kompetencji do nauczania nowoczesnego programu edukacyjnego oraz kształceniu u uczniów logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania problemów i zaprojektowania rozwiązania w sposób , w jaki robią to programiści. Przy tym ma to podnieść rangę przedmiotu informatyka.


Projekt „Programowanie = Nasz Drugi Język powstał z pomysłu na współpracę, jakim przed rokiem prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora podzielił się z Mironem Mironiukiem, założycielem i CEO Cosmose AI, firmy jaka działa na największych rynkach Azji i zatrudnia światowej klasy programistów, a obecnie także doradcą ministra cyfryzacji.

Partnerem edukacyjnym projektu jest InstaKod, odpowiadający za szkolenia i mentoring nauczycieli, dostarczenie autorskich platform do nauki programowania dla uczniów oraz do pracy nauczycieli z dziećmi. Za InstaKod stoją autorzy i wieloletni praktycy programu szkoleniowego z podstaw programowania dla nauczycieli i uczniów.

Projektowi patronuje Ministerstwo Cyfryzacji, a NASK Państwowy Instytut Badawczy jest fundatorem stypendiów dla nauczycieli informatyki. Pozostałe koszty projektu pokryte zostały ze sponsoringu (Cosmose AI, InstaKod) oraz symbolicznego i jednorazowego wkładu własnego samorządu. Projekt polega na wprowadzeniu nauki programowania dla klas 4–6 szkół podstawowych „Programowanie = Nasz Drugi Język". W roku szkolnym 2023/24, udział biorą w nim cztery gminy – Zduńska Wola, Syców, Chełm i Warszawa, która dołączyła na późniejszym etapie.

Zduńska Wola w 2024 roku zwyciężyła w konkursie Innowacyjny Samorząd, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Nagrodzono miasto właśnie za innowacyjny pilotaż „Programowanie = Nasz Drugi Język" w kategorii miast.

Źródło: UM Zduńska Wola