wersja testowa serwisu

W Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida 21"

216-137523
fot. Policja Łódzka

17 października 2021 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida 21". Celem tych ogólnopolskich działań było szkolenie rezerw osobowych Policji poprzez ich powołanie do jednostek przewidzianych do militaryzacji. W łódzkim ćwiczeniu wzięło udział łącznie 20 osób, które przewidziane były do militaryzacji przez właściwego miejscowo Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W tym roku z powodu pandemii ćwiczenia przeprowadzono w okrojonej wersji, bez udziału komend powiatowych. 17 października 2021 o godzinie 7.00 wytypowani uczestnicy stawili się w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi, aby rozpocząć ćwiczenia. Celem tych ogólnopolskich działań było sprawdzenie gotowości jednostek policji przewidzianych do militaryzacji, funkcjonalność procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych, frekwencji oraz płynności przebiegu procesu przyjęcia osób, które otrzymały przydziały. Dodatkowo celem przedsięwzięcia było zapoznanie osób powołanych do odbycia ćwiczeń z planowanymi obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonania w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny, a także specyfiką służby w policji.

Poza tym „Egida 21" miała na celu sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek Policji do przyjęcia rezerw osobowych oraz sprawności funkcjonowania elementów rozwinięcia jednostki w tym punktów kontrolno-informacyjnych i wydawania wyposażenia. Celem ćwiczenia było również zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez uczestników w wykonywaniu zadań na stanowiskach wynikających z nadanych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

Źródło: Policja Łódzka