wersja testowa serwisu

W Izabelowie został otwarty punkt dydaktyczny "W zielone gramy"

DSC_0389_2021-scaled

W piątek, 10 września przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie otwarty został punkt dydaktyczny pn. „W zielone gramy". 

Projekt zakładał stworzenie i wyposażenie punktu dydaktycznego, w którym możliwe będzie prowadzenie zajęć i bezpośrednich obserwacji przyrody, doświadczanie i działanie w jego otoczeniu. Stworzone zostały działy umożliwiające wędrówkę przez różne siedliska, biocenozy, a także ścieżka sensoryczna, która jest podzielona na pięć stref: barw, zapachu, dotyku, dźwięku i smaku. W obniżeniu terenu usytuowana została wiata, wyposażona w stoliki i siedziska, co stworzyło przestrzeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na wzniesieniu obok wiaty powstała strefa 3 namiotów do stymulacji wzrokowo – ruchowej z elementami wypoczynku. 

W punkcie dydaktycznym uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma gatunkami roślin i zwierząt, które są najlepszym, bo naturalnym środkiem dydaktycznym. W punkcie uczniowie będą wykonywali prace ogrodnicze – sianie, sadzenie, pielęgnacja roślin, zbiory czy suszenie. Będzie to również miejsce obserwacji zachodzących w przyrodzie zmian związanych z wegetacją i porą roku.

Całkowity koszt: 55 518,50 zł
Dotacja: 49 649,00 zł
Udział własny: 5 869,50 zł

Źródło: Gmina Zduńska Wola