Ulica Złota w Zduńskiej Woli ma być przejezdna

DSCN8339
fot. UM Tomaszów Mazowiecki

Ulica Złota ma być przejezdna w piątek, 17 listopada. Kierowcom ułatwi to dotarcie do osiedla Południe oraz Złota, a wykonawca wróci do budowy ronda wiosną 2024 roku.

Ulica Złota w Zduńskiej Woli zostanie otwarta dla ruchu, pomimo tego, że trwają tam prace przy budowie ronda. Kierowcy będą mogli przejechać nią, gdy tylko drogowcy odtworzą nawierzchnię drogi. Ulica ma być przejezdna od piątku, 17 listopada. Tym samym nie będzie już objazdu przez ulice Dolną, Paprocką i Zduńską.

Trwać będzie przebudowa ul. Karola Szymanowskiego oraz część ul. Prostej. Wykonawca ma też pracować nad przygotowaniem terenu wokół przyszłego ronda, ale ruchu na ul. Złotej zostanie wznowiony.

– Z góry dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Zakres i specyfika prac ziemnych, związanych przede wszystkim z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w skrzyżowaniu i jej ponownym zlokalizowaniu poza obręb nowo budowanego ronda, wiązał się z koniecznością tymczasowego wyłączenia z ruchu całego skrzyżowania. Pozostałe prace na skrzyżowaniu będą kontynuowane wiosną i nie będą powodować jego dłuższego zamknięcia – zapewnia wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.

Prace prowadzone są w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli". W jej ramach przewidziano przebudowę ul. Prostej wraz z przebudową ulic Szymanowskiego i Złotej oraz przebudowę ul. Mostowej wraz z drogą dojazdową, rozbiórką i budową przepustu na rowie D-2.

Na skrzyżowaniu ulic Złotej, Prostej i Karola Szymanowskiego zaprojektowano rondo o średnicy 22 m. Wokół ronda przewidziano przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe. Prace obejmą także budowę nowego oświetlenia.

Przebudowa ulicy Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta to ok. 390 m. Po stronie południowej projektuje się chodniki z kostki betonowej oraz ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej pomiędzy ulicą Paprocką a Leopolda Staffa. Po północnej stronie jezdni projektuje się ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej.


Po obu stronach ulicy będą miejsca postojowe o układzie równoległym i prostopadłym. Skrzyżowania ulic dochodzących (Jarosława Iwaszkiewicza, Leopolda Staffa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) zostaną wykonane w postaci wyniesionych tarcz. Wlot ulicy Juliana Tuwima zostanie wykonany jako wyniesiony.

Jezdnia ma mieć szerokość 6 m, natomiast chodniki po południowej stronie ulicy będą miały szerokość 2 m. Ciąg pieszo – rowerowy po północnej stronie ulicy na odcinku Złota – Paprocka będzie miał szerokość od 3 do 3,50 m.

Przebudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Wilczej do Złotej to ok. 370 m to przebudowa nawierzchni jezdni, budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przebudowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej.

Przebudowa ul. Mostowej to odcinek o długości ok. 616 m. Zaplanowane prace to przebudowa przepustu, odtworzenie parkingu nad przepustem, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni, budowa nowych chodników i zjazdów z kostki brukowej, budowa zatok postojowych z kostki brukowej i przebudowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych.

Roboty wykona zduńskowolska firma Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara i Jarosław Pabich. Zgodnie z warunkami umowy, prace powinny być wykonane do listopada 2024 roku. Łączny koszt inwestycji to 14 mln 844 tys. 321,87 zł, z czego miasto pozyskało 12 mln 65 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki