wersja testowa serwisu

Starosta Hanna Iwaniuk: "Udostępniamy miejsca do odbycia kwarantanny zbiorowej"

Starosta Hanna Iwaniuk: "Udostępniamy miejsca do odbycia kwarantanny zbiorowej"

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli wydało komunikat na temat kwarantanny zbiorowej:

"Jesteśmy gotowi na przyjęcie osób kierowanych do odbycia izolacji w formie kwarantanny zbiorowej.

Drodzy Mieszkańcy,
w trosce o Wasze bezpieczeństwo od dłuższego czasu podejmujemy działania ograniczające ryzyko zarażenia koronawirusem. Zgodnie z decyzją rządu, na terenie powiatu zduńskowolskiego zawieszone zostały zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Zawiesiliśmy także bezpośrednią obsługę interesantów, zarówno w Starostwie, jak i naszych jednostkach. Wyjątkiem są Domy Pomocy Społecznej i Dom Dziecka.

JESTEŚMY TAKŻE GOTOWI NA PRZYJĘCIE OSÓB KIEROWANYCH DO ODBYCIA IZOLACJI W FORMIE KWARANTANNY ZBIOROWEJ.

Przygotowywaliśmy się do tego od lutego aktualizując plany zarządzania kryzysowego i opracowując wspólnie z Sanepidem, Policją, Strażą Pożarną procedury niezbędne do uruchomienia miejsc kwarantanny. Po ich zakończeniu, 20 marca wydałam Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc kwarantanny zbiorowej i działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na obszarze powiatu zduńskowolskiego – wyznaczając na ten cel budynki:

- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na terenie Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Dolnej 41.

Stosowne zgłoszenie o gotowości obiektu do działania przekazane zostało Wojewodzie Łódzkiemu w dniu 23 marca.

Wyjaśniam, że decyzja o umieszczeniu w kwarantannie zbiorowej podejmowana jest w sytuacji niemożności odbycia kwarantanny domowej, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Przygotowane miejsce kwarantanny zbiorowej jest ograniczone ilościowo. 

W przypadku WYCZERPANIA dostępnych miejsc izolacji w tym obiekcie, URUCHOMIONE ZOSTANIE kolejne miejsce kwarantanny zbiorowej:
- w internacie przy Zespole Szkół przy ul. Okrzei 11 w Karsznicach.

Hanna Iwaniuk
Starosta Zduńskowolski"

fot. Starostwo