wersja testowa serwisu

Radomsko: Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Co było przedmiotem spotkania?

n_a-3
Powiat radomszczański

W czwartek, 25 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przedstawiciele samorządu, służb mundurowych oraz instytucji, dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojętymi sprawami bezpieczeństwa oraz aktualnymi zagrożeniami dla mieszkańców

W naradzie zwołanej w czwartek, 25 listopada w Starostwie Powiatowym w Radomsku uczestniczyli: Starosta Beata Pokora, Wicestarosta Małgorzata Lewandowska, radni Rady Powiatu, wójtowie gmin: Gomunice i Radomsko, członkowie kierownictwa Straży Pożarnej, Policji, służb weterynaryjnych, sanitarnych, drogowych, Nadzoru Budowlanego, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Dyskutowano między innymi nad koniecznością wypracowania zasad współpracy między różnymi służbami: strażą pożarną, zarządcami poszczególnych dróg oraz gminami w sytuacji, gdy zachodzi konieczność sprzątania jezdni z różnych zanieczyszczeń i rzeczy stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu (np. rozlany olej, farby, płyny, materiały sypkie, zwłoki zwierząt) - informują powiatowi urzędnicy.

Podczas spotkanie zaprezentowano także analizę funkcjonowania na terenie powiatu radomszczańskiego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (plan zakłada, że w każdej gminie powinny funkcjonować co najmniej dwie jednostki KSR-G), organizacji alarmowania, stan łączności oraz współpracę jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami.

Analizowano stan bezpieczeństwa na drogach (w tym roku znacznie poprawiły się statystyki dotyczące wypadków drogowych) oraz efekty działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.