wersja testowa serwisu

Promocja zawodu policjanta w formie on-line

269-129332

Czas pandemii uniemożliwił bezpośrednie kontaktowanie się z młodzieżą i zachęcanie do wstąpienia w szeregi policji, dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom funkcjonariusze w sposób zdalny łączą się z młodzieżą szkół średnich i przekazują informacje niezbędne do wybrania zawodu policjanta.

Funkcjonariuszka zajmująca się działaniami profilaktycznymi w minionym i obecnym tygodniu uczestniczyła w zajęciach online z uczniami klasy I-III, ZSRCKU w Wojsławicach oraz klas maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. Policjantka zachęcała do związania przyszłości z Policją. Opowiadała o warunkach pracy, zarobkach mundurowych, kryteriach przyjęć do służby oraz realizowanych akcjach. W trakcie rozmowy, policjantka informowała także o możliwości podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Każdego zainteresowanego wstąpieniem w szeregi ,,niebieskich'' zachęcamy do kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli.

Źródło: KPP Zduńska Wola