wersja testowa serwisu

Powiatowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Podpisano specjalne umowy

31604
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Gmina Gomunice oraz Gmina Dobryszyce będą beneficjentami dofinansowania przyznanego Powiatowi Radomszczańskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na dofinansowanie projektów realizowanych przez oba te samorządy podpisane zostały w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Gmina Gomunice otrzyma 68 065 zł dofinansowania na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (całkowita wartość projektu 123 755 zł). Samochód będzie służył m.in. do przewozu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku.

Dofinansowanie w wysokości 4.428 zł przyznano także Gminie Dobryszyce, która planuje przebudowę wejścia do budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania, którego koszt całkowity oszacowano na 14 761 zł powstanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zostaną też zewnętrzne schody.

Umowy potwierdzające przyznanie dofinansowań w piątek, 31 lipca podpisali: starosta Beta Pokora, Członek Zarządu Powiatu Fabian Zagórowicz oraz wójt Dobryszyc Małgorzata Dzwonek i wójt Gomunic Paweł Olejniczak.

Powiat Radomszczański uzyskał także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000 zł dofinansowania na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Pula pieniędzy przyznanych przez PFRON wydana ma zostać na dotacje na wyposażenie stanowisk pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, a także m. in. na staże, bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie dla osób niepełnosprawnych.