wersja testowa serwisu

Policja Zduńska Wola: Porozumienia w sprawie służb ponadnormatywnych

policja

Porozumienia zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzatą Mączyńską, a samorządowcami będą skutkować zwiększeniem liczby ponadnormatywnych patroli policyjnych. Łącznie na ten cel z budżetów samorządów zostało przeznaczone 31 tysięcy złotych.

Mając na uwadze poprawę porządku publicznego, poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowalnych społecznie oraz w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w ostatnich dniach Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska podpisała porozumienia z przedstawicielami lokalnych samorządów. Cztery dokumenty dotyczyły skierowania dodatkowych patroli policyjnych do służby na terenie powiatu zduńskowolskiego i poszczególnych gmin. Powiat zduńskowolski był reprezentowany przez Starostę Zduńskowolskiego Hannę Iwaniuk, a w imieniu Gminy Zduńska Wola porozumienie podpisał Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha. Kolejne porozumienie zostało zawarte z Miastem Zduńska Wola, w imieniu którego podpis złożył Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora. Podpisano również porozumienie z Gminą i Miastem Szadek reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek Artura Ławniczaka.

Na realizację tego przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przeznaczyło kwotę 5 tysięcy złotych, Miasto Zduńska Wola kwotę 14 tysięcy złotych, Gmina Zduńska Wola kwotę 9 tysięcy złotych oraz Gmina i Miasto Szadek kwotę 3 tysięcy złotych. Bezpieczeństwo mieszkańców nie ma ceny. Zauważają to również samorządy, które mimo obciążeń budżetowych jakie powstały w wyniku pandemii Covid19, wygospodarowały na ten cel środki. Są to już kolejne tego typu porozumienia zawarte przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli z samorządowcami, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy na poziomie lokalnym.

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w porozumieniach policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a patrole będą kierowane w najbardziej zagrożone miejsca. Służby przede wszystkim będą realizowane zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez samorządy, prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością, jak również w oparciu o informacje od mieszkańców, uzyskane dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Źródło: KPP Zduńska Wola