wersja testowa serwisu

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej

PXL_20210216_090120345

Gdzie wyrzucić starą komodę? Co zrobić z zepsutym telewizorem? Kto przyjmie niepotrzebne chemikalia? Miasto uruchomiło Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Z końcem roku działalność zakończył PSZOK przy ul. Zielonogórskiej. Teraz zużyty sprzęt elektroniczny czy odpady wielkogabarytowe przyjmuje punkt przy ul. Sieradzkiej, na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli.

– Wywozem odpadów z domów i mieszkań w Zduńskiej Woli zajmuje się teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. PSZOK prowadzi natomiast bezpośrednio miasto – informuje Paweł Szewczyk, wiceprezydent Zduńskiej Woli.

Kto może skorzystać z usług PSZOK przy ul. Sieradzkiej?

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, którzy złożyli w zduńskowolskim Urzędzie Miasta deklaracje śmieciowe i nie zalegają z opłatami. Zapewniony jest odbiór odpadów selektywnych sprzed nieruchomości, jeśli jednak masz ich więcej lub nie wystawiłeś pojemników w dni odbioru śmieci, możesz przywieźć je do PSZOK.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

PSZOK przyjmuje odpady z domów i mieszkań, których nie wolno wyrzucać do śmietników lub są za duże, by zmieściły się w pojemniku.

Jakiego rodzaju odpady możesz przywieźć do PSZOK?

• Odpady niebezpieczne, chemikalia (np. farby, lakiery, kwasy, rozpuszczalniki, detergenty)
• Przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki
• Elektrośmieci (np. kompletny sprzęt RTV/AGD, żarówki, świetlówki,)
• Zużyte baterie i akumulatory
• Odpady wielokogabarytowe (np. meble, materace)
• Opony (np. z samochodów osobowych, rowerów, motocykli)
• Odpady budowlane i remontowe (np. gruz) – limit wynosi 500 kg na mieszkanie lub dom
• Odzież i tekstylia
• Inne odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła czy bioodpady, których nie wyrzuciłeś do pojemników opróżnianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Gdzie mieści się PSZOK i kiedy jest czynny?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK w Zduńskiej Woli

• Wtorek, 14.00-18.00
• Czwartek, 14.00-18.00
• Sobota, 8.00 – 14.00

Źródło: UM Zduńska Wola