wersja testowa serwisu

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" w powiecie zduńskowolskim lekceważą swoje bezpieczeństw

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" w powiecie zduńskowolskim lekceważą swoje bezpieczeństw

Zduńskowolscy policjanci kontrolowali bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie tylko kierowcy popełniali wykroczenia, sami piesi i rowerzyści zapominali o własnym bezpieczeństwie. Apelujemy o rozsądek na drodze.

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" odbyły się 17 listopada 2021 roku. Miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na konsekwencje tych zdarzeń. Policjanci podczas działań na terenie powiatu zduńskowolskiego, ujawnili łącznie 33 wykroczenia. Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego ze strony kierowców polegało między innymi na przekroczeniu dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, a także nieustąpieniu w takim miejscu pierwszeństwa pieszym.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie tylko kierowcy popełniali wykroczenia. Wśród naruszających przepisy byli również rowerzyści, a także piesi, którzy nie przestrzegając zasad ruchu drogowego, zapominali o swoim bezpieczeństwie. Przechodzenie przez jezdnię w niewyznaczonym do tego miejscu było główną przyczyną interwencji funkcjonariuszy. Rowerzyści wymuszali pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego, a także zapominali o prawidłowym oświetleniu swoich pojazdów. Nie dbali o to, by byli widoczni dla pieszych i kierowców po zapadnięciu zmroku.

Każdy pieszy powinien pamiętać, że korzystanie z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Każdy pieszy powinien pamiętać ozakazie korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Przeprowadzone działania obejmowały również rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych". Także oni powinni zadbać o swoją widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowa, sprawia, że kierowcy dużo wcześniej zauważają rowerzystę. Również ważne dla ich bezpieczeństwa są prawidłowo działające światła roweru.

Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami i nie zagraża nam samym oraz innym uczestnikom ruchu.

źródło: KPP w Zduńskiej Woli