Mieszkańcy Zduńskiej Woli jeszcze przez dwa tygodnie mogą składać petycje przeciwko planom budowy spalarni odpadów

DSCN8281
fot. UM Zduńska Wola

Mieszkańcy Zduńskiej Woli jeszcze przez dwa tygodnie mogą składać petycje przeciwko planom budowy spalarni odpadów. Do samorządu wpłynęły już trzy takie pisma. Miasto czeka na kolejne, by rozpatrzyć je wspólnie. Termin mija 14 grudnia.

Jeszcze przez dwa tygodnie do Urzędu Miasta Zduńska Wola można składać petycje dotyczące sprzeciwu wobec planów budowy spalarni odpadów na terenie miasta. Taką inwestycję chce rozpocząć prywatne przedsiębiorstwo SFW Energia, właściciel Elektrociepłowni Zduńska Wola.

Do Urzędu Miasta wpłynęły dotąd trzy petycje od mieszkańców w tej sprawie. Złożono je 15 oraz 16 listopada. Podpisali się pod nimi mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się planom budowy spalarni odpadów w Zduńskiej Woli. Ponieważ dotyczą tej samej sprawy i podnoszą podobne argumenty, zdecydowano o rozpatrywaniu ich razem, jako tak zwanej petycji wielokrotnej.

Jednocześnie samorząd zdecydował, by wyznaczyć jeszcze dwa tygodnie na przyjmowanie ewentualnych kolejnych podobnych petycji. Mieszkańcy mogą składać pisma do 14 grudnia 2023 roku.

Jak petycje mieszkańców zostaną załatwione, można śledzić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. Informacja o przebiegu rozpatrzenia petycji wielokrotnej, której nadano numer 8/2023 dostępna jest pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/petycja/11647/petycja-nr-8-2023


Elektrociepłownia Zduńska Wola stara się o decyzję środowiskową na wybudowanie spalarni odpadów. To przedsiębiorstwo prywatne, którego właścicielem jest obecnie spółka SFW Energia. Właściciel Elektrociepłowni chce zastąpić spalany teraz węgiel komunalnymi odpadami. EC Zduńska Wola jest jedynym producentem ciepła dostarczanego do mieszkań w Zduńskiej Woli i pary technologicznej dla zduńskowolskich fabryk.

Pozytywne opinie dotyczące wybudowania spalarni w Zduńskiej Woli wydał już Marszałek Województwa Łódzkiego, a także Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Do prezydenta Zduńskiej Woli będzie należało podjęcie decyzji o wydaniu lub o odmowie ustalenia warunków środowiskowych dla inwestycji.

Źródło: UM Zduńska Wola