Najważniejsze wideo w ezd24

Mieszkańcy z petycją do prezydenta

DSC_5587
fot. UM Zduńska Wola

Mieszkańcy przekazali prezydentowi Zduńskiej Woli petycję, pod jaką podpisy zbierali w sprawie zablokowania budowy spalarni śmieci w Zduńskiej Woli.

Petycja w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy spalarni śmieci w Zduńskiej Woli trafiła na ręce prezydenta Konrada Pokory. Mieszkańcy Zduńskiej Woli przekazali ją 16 listopada.

W petycji mieszkańcy żądają wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla planów budowy w Zduńskiej Woli instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, czyli spalarni śmieci. Pod petycją zbierano podpisy wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, a także sieradzkiego. Do prezydenta trafiło 349 kartek, na których podpisało się 5.987 osób.

O wydanie decyzji środowiskowej, która umożliwiłaby wybudować w mieście spalarnię odpadów, wystąpiła Elektrociepłownia Zduńska Wola. To przedsiębiorstwo jest od 2006 roku prywatne, a jego właścicielem jest obecnie spółka SFW Energia. EC Zduńska Wola jest obecnie jedynym producentem ciepła dostarczanego do mieszkań w Zduńskiej Woli i pary technologicznej dla zduńskowolskich fabryk. Właściciel Elektrociepłowni ma plan, by zastąpić spalany teraz węgiel komunalnymi odpadami.

W czwartek, 16 listopada, minął termin, w jakim przyjmowane były uwagi i wnioski mieszkańców w sprawie administracyjnej dotyczącej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

Do prezydenta Zduńskiej Woli będzie teraz należało ich rozpatrzenie i podjęcie decyzji lub odmówienie ustalenia warunków środowiskowych dla inwestycji przy ul. Murarskiej. Wcześniej pozytywne opinie dotyczące wybudowania spalarni w Zduńskiej Woli wydały Marszałek Województwa Łódzkiego, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Źródło: UM Zduńska Wola