Najważniejsze wideo w ezd24

LXV sesja Rady Miasta Zduńska Wola w czwartek

321104288_997764671389030_925193742085785006_n
fot. UM Zduńska Wola

LXV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta – tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50.

Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:


Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 18/23 z dnia 14.02.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2023 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane (druk nr 17/23 z dnia 10.02.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r. (druk nr 16/23 z dnia 06.02.2023 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu (druk nr 20/23 z dnia 15.02.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 21/23 z dnia 15.02.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2024 (druk nr 19/23 z dnia 15.02.2023 r.).
 12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w 2022 r.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola.
 14. Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Zduńska Wola na 2023 r.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Źródło: UM Uniejów