Łódzkie: 1,5 miliona zł dla strażaków - ochotników! Ruszył nabór wniosków na uzupełnienie wyposażenia gaśniczego

Łódzkie: 1,5 miliona zł dla strażaków - ochotników! Ruszył nabór wniosków na uzupełnienie wyposażenia gaśniczego

Ruszyła pierwsza odsłona otwartego konkursu ofert dla ochotniczych straży pożarnych z województwa łódzkiego. Zarząd Łódzkiego zdecydował o zabezpieczeniu na ten cel 1 mln 500 tys. zł. Każda z jednostek może się ubiegać  o pieniądze na uzupełnienie wyposażenia gaśniczego w kwocie do 20 tysięcy złotych.

Warto dodać, że jak wyraźnie zaznaczył Urząd Marszałkowski w pierwszej kolejności na pieniądze i wsparcie mogą liczyć te jednostki, które przekazały sprzęt ukraińskim strażakom lub obejmują swoim działaniem tereny o wysokim stopniu zagrożenia klęskami żywiołowymi.

- Dodajmy, że ponad 450 jednostek z naszego województwa w geście solidarności przekazało część swojego sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej. Teraz, dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będą mogły uzupełnić swój stan posiadania - informują urzędnicy z UM w Łodzi.

Dodajmy, że strażacy - ochotnicy muszą się pospieszyć, bo nabór ofert potrwa do 11 lipca.Oferty należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na powyższy adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – niezależnie od daty stempla pocztowego). 

Roztozygnięciekonkursu planowane jest na 8 września. A realizacja zadania ruszy najwcześniej 1 października i potrwa do końca roku.  Więcej informacji o naborze, w tym wniosek o dotację można znaleźć pod linkiem: KLIKNIJ.