wersja testowa serwisu

Koronawirus w powiecie łowickim. Kwarantanna w MOS w Kiernozi i SOSW w Łowiczu. Jak wygląda sytuacja w szkołach ponadpodstawowych?

epidemic-4888837_960_720

Przedstawiamy stan dotyczący osób zakażonych lub też objętych kwarantanną w jednostkach podległych Powiatowi Łowickiemu w oparciu o dane, jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w czwartek, 15 października.

W odniesieniu do placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi w związku z dodatnim wynikiem testu, jaki otrzymał jeden z nauczycieli, zgodnie z procedurą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemilogicznej w Łowiczu kwarantanną w dalszym ciągu objętych jest 54 wychowanków placówki oraz 10 nauczycieli i jedna osoba z obsługi Ośrodka. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu, również po otrzymaniu dodatniego wyniku przez nauczyciela, trwa kwarantanna 14 uczniów i 3 nauczycieli.

W szkołach ponadpodstawowych dodatni wynik testu na koronawirusa dotyczy jednego nauczyciela ze szkół wskazywanych w poprzednich komunikatach. W przypadku uczniów dodatnie wyniki testów dotyczą pięciu osób, to 3 uczniów I LO w Łowiczu i 2 uczniów ZSP nr 2 w Łowiczu. Ilość osób przebywająca na kwarantannie: ZSP nr 1 w Łowiczu: 1 nauczyciel, 123 uczniów; ZSP nr 2 w Łowiczu: 11 nauczycieli, 50 uczniów; ZSP nr 3 w Łowiczu: 5 uczniów; ZSP nr 4 w Łowiczu: 19 uczniów; I LO w Łowiczu: 8 nauczycieli, 41 uczniów, 7 nauczycieli oraz 22 uczniów oczekuje na weryfikację przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemilogiczną w Łowiczu; II LO w Łowiczu: 3 nauczycieli i 1 uczeń. 

W przypadku innych jednostek podległych Powiatowi Łowickiemu stan dotyczący zarówno osób z dodatnim wynikiem, jak i osób przebywających na kwarantannie od dnia wczorajszego nie uległ znaczącej zmianie. 

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy o konieczności stosowania się do wszelkich obecnie obowiązujących zaleceń i ograniczeń. Aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Dla porównania wczorajszy komunikat: 
...

ELC24 - Wiadomości Łowicz - Wiadomości - Nowe dane dotyczące koronawirusa w powiecie łowickim. MOS w Kiernozi objęty kwarantanną