wersja testowa serwisu

Koronawirus: Najnowsze dane z jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Łowiczu. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

Koronawirus: Najnowsze dane z jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Łowiczu. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

Przedstawiamy stan dotyczący osób zakażonych lub też objętych kwarantanną w jednostkach podległych Powiatowi Łowickiemu w oparciu o dane, jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w piątek, 16 października.

W odniesieniu do placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi dodatni wynik testu dotyczy obecnie dwóch nauczycieli, zgodnie z procedurą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łowiczu kwarantanną w dalszym ciągu objętych jest 54 wychowanków placówki oraz 11 nauczycieli i jedna osoba z obsługi Ośrodka. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu, również po otrzymaniu dodatniego wyniku przez nauczyciela trwa kwarantanna 14 uczniów i 3 nauczycieli.

W szkołach ponadpodstawowych dodatni wynik testu na koronawirusa dotyczy nauczyciela pracującego w ZSP nr 1 i ZSP nr 4 w Łowiczu oraz 2 nauczycieli z I LO w Łowiczu. W przypadku uczniów dodatnie wyniki testów dotyczą 5 osób, to 3 uczniów I LO w Łowiczu i 2 uczniów ZSP nr 2 w Łowiczu. Ilość osób przebywająca na kwarantannie: ZSP nr 1 w Łowiczu: 2 nauczycieli, 123 uczniów; ZSP nr 2 w Łowiczu: 7 nauczycieli, 52 uczniów; ZSP nr 3 w Łowiczu: 5 uczniów; ZSP nr 4 w Łowiczu: 24 uczniów; I LO w Łowiczu: 14 nauczycieli, 50 uczniów, 37 nauczycieli oczekuje na weryfikację przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemilogiczną w Łowiczu w związku z potwierdzonym wynikiem u pracownika szkoły, część ze wskazanych 37 osób przebywa już na kwarantannie ze względu na wcześniejszy kontakt z uczniem, który otrzymał dodatni wynik testu; II LO w Łowiczu: 2 nauczycieli i 1 uczeń. 

W przypadku innych jednostek podległych Powiatowi Łowickiemu stan dotyczący zarówno osób z dodatnim wynikiem, jak i osób przebywających na kwarantannie od dnia wczorajszego nie uległ znaczącej zmianie. 

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy o konieczności stosowania się do wszelkich obecnie obowiązujących zaleceń i ograniczeń. W przypadku Powiatu Łowickiego od 17 października będą to zalecenia dla powiatów zakwalifikowanych do strefy czerwonej. Aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Dla porównania wczorajszy komunikat: 
...

ELC24 - Wiadomości Łowicz - Wiadomości - Koronawirus w powiecie łowickim. Kwarantanna w MOS w Kiernozi i SOSW w Łowiczu. Jak wygląda sytuacja w szkołach ponadpodstawowych?