Najważniejsze wideo w ezd24

Zduńska Wola: Kamienica Orłowskich odnawiana

DSC_5241
fot. UM Zduńska Wola

Zabytkowa kamienica pod adresem Jarosława Dąbrowskiego 27 w Zduńskiej Woli ma już odnowioną elewację od strony północnej. Trwają prace przy ścianie szczytowej. Obiekt jest odnawiany dzięki dotacji przyznanej przez samorząd.

Kamienica przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 27, to jeden z zabytkowych obiektów, które są w tym roku odnawiane z dotacją przyznaną przez samorząd. Wzniesiona została w 1910 r. przez Bolesława Orłowskiego i jego żonę Stefanię Zofię Orłowską. Pierwsi właściciele budynku zostali upamiętnienie podczas odnawiania elewacji od strony ulicy Fabrycznej. Umieszczono tam ich portrety.

Samorząd na odnowienie elewacji kamienicy przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 27 w Zduńskiej Woli przeznaczył kwotę 30 tys. zł. Dotacja przyznana została na dofinansowanie prac i robót budowlanych polegających na naprawie i konserwacji tynków na elewacji ściany od strony północnej.

Kamienica Orłowskich jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków miasta Zduńska Wola jako zespół obiektów: dom i dwie oficyny. Wybudowano ją jako dom wielorodzinny z usługowym zapleczem. Pierwotnie w jednej z oficyn z przybudówką działała tu stolarnia Orłowskiego, specjalizująca się w produkcji mebli aptecznych.

Rozmiar kamienicy powoduje, że wyraźnie wyróżnia się z otoczenia. Kamienica zachowała wiele detali architektonicznych z charakterystycznymi, znajdującymi się od strony północnej ryzalitami zaznaczonymi na fasadzie w formie występu w murze. Narożną elewację udekorowano balkonami, z zachowaną ozdobną balustradą z dekoracjami inspirowanymi sztuką secesji. Gięte linie prętów, ślimacznice oraz motywy roślinne to elementy charakterystyczne dla tego stylu.


Budynek architekturą podkreśla położenie na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Fabrycznej i ujmuje w ramy pierzeje obu ulic. Narożnik budynku został ścięty. Zwieńczeniem narożnika jest dekoracyjny szczyt, ujęty w dwie sterczyny.

Jest tu zdobienie z ceramicznych płytek, umieszczonych na pilastrach budynku i w jego zwieńczeniu. Szczyt narożnika ozdabia kobaltowa płytka o geometrycznej dekoracji. Prześwit bramny zachował trójdzielną bramę z nadświetlem i monogramem jednego z właścicieli budynku.

Zachowały się dekoracje głównej klatki schodowej budynku. Podłogę wyłożono dwoma rodzajami płytek – biało-czarnymi, o wzorach kwiatowych, w czarnej bordiurze oraz jednobarwnymi w głębi sieni. Pierwszy stopień schodów ozdobiono datą powstania obiektu – 1910 rok. Stopnie wykonane są z lastriko, które w partii daty zostało zabawione na ciemno w masie. Na schodach kamienicy zastosowano lastrico w naturalnym kolorze z dekorem barwionym w masie oraz z co najmniej 4 kolorami kruszywa: białe, czarne, beżowe, czerwone o zróżnicowanej frakcji.

Dotacje na odnowienie zabytków w 2024 roku

Rada Miasta Zduńska Wola w marcu 2024 roku przyjęła uchwały, którymi przyznał dotacje na renowację zabytkowych nieruchomości. Wnioski były przyjmowane do 30 września 2023 roku. Wpłynęło ich dziesięć, z czego po rozpatrzeniu przez komisję, wybrano cztery. Rozdysponowano 90 tys. zł.

Kwota, o jaką mogli starać się właściciele nieruchomości wpisanych do gminnego rejestru zabytków wynosiła maksymalnie 30 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Muszą zostać wykonane najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

Miasto udzieliło dotacji w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie prac budowlanych w budynku przy ul. Fabrycznej 4 w Zduńskiej Woli. Kwotę 30 tys. zł otrzymał właściciel kamienicy przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 27 w Zduńskiej Woli.

Dotację z budżetu miasta Zduńska Wola w wysokości 17,5 tys. zł przyznano właścicielowi budynku przy ulicy Stefana Złotnickiego 16 w Zduńskiej Woli, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 244.

Dotacja w wysokości 22,5 tys. zł została przeznaczona na nieruchomość przy ulicy Królewskiej 19 w Zduńskiej Woli. Jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 86. To hala fabryczna z zespołu dawnej fabryki Krentza.

Źródło: UM Zduńska Wola