32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku poszukuje pracowników! Nie musisz być wojskowym, by pracować w armii

IMG_0950

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku poszukuje na kilka stanowisk pracowników. Chodzi o etaty związane z administracją i obsługą techniczną jednostki. Kandydaci na złożenie swoich aplikacji mają czas do 14, 16 bądź 23 grudnia. Szczegóły w poniższym artykule. 

W tej chwili łaska jednostka ma do obsadzenia cztery stanowiska. W ramach cztery z nich kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, w jednym przypadku chodzi o umowę o pracę w celu zastępstwa. Na jakie stanowiska są poszukiwani pracownicy? Pierwsza z ofert dotyczy starszego referenta gospodarki nieruchomościami - w tym przypadku jednostka wymaga wykształcenia średniego (preferowane średnie techniczne), kandydat musi też wykazywać się co najmniej 3-letnim stażem pracy, znajomością obsługi komputera, w tym programów Microsoft Office poza tym koniecznym warunkiem jest znajomość prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Chętni mogą aplikować do 16 grudnia. 

Kolejnym wakatem w łaskiej jednostce jest ten przeznaczony do działu księgowości. Poszukiwany jest pracownik do sekcji rachuby u płac w pionie głównego księgowego. Od kandydatów wymagane jestwykształcenie średnie ekonomiczne + 3 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne + 1 rok stażu pracy oraz umiejętność obsługi komputera - to z wymagań podstawowych. Poza tym u aplikujących mile widziane będą: doświadczenie w zakresie naliczania płac/uposażeń, znajomość prawa podatkowego w zakresie podatku od osób fizycznych oraz doświadczenie w pracy w biurach rachunkowych. W tym przypadku kandydaci mogą składać dokumenty do 23 grudnia. 

Do 16 grudnia można składać dokumenty na stanowisko specjalisty w sekcji zamówień publicznych. W tym przypadku kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie). Ponadto wymagany jest minimum rokdoświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego oraz znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy. ,

14 grudnia mija termin składania aplikacji na stanowisko technik - Sekcja Ochrony Fizycznej, Zespół (Ochrony), Grupa Wsparcia. Od kandydatów 32. BLT wymaga wykształcenia średniego technicznego o specjalności elektronik, elektryk lub informatyk + 3 lata stażu pracy lub wykształcenia wyższego kierunkowego + 1 rok stażu pracy. Umiejętności pracy w zespole, obsługi komputera oraz programów MS Office, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, samodzielności, umiejętności planowania i organizowania pracy.

Oferty na wszystkie wyżej wymienione stanowiska należy składać do kancelarii jawnej lub Sekcji Personalnej (S-1) (podanie o przyjęcie do pracy + CV + załącznik RODO), a szczegółowy opis poszczególnych ofert można znaleźć na oficjalnej stronie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku >>> TUTAJ.