Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

1. Rodzaj, typ sprzedawanego samochodu:

Samochód pożarniczy marki JELCZ 005 o numerze rejestracyjnym SAF 3631, stanowiący mienie Gminy Zduńska Wola
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka, Typ – JELCZ 005
Rodzaj pojazdu – specjalny/pożarniczy
Rok produkcji – 1976 r.
Data pierwszej rejestracji – 25.10.1976 r.
Numer rejestracyjny – SAF 3631.
Kolor powłoki lakierniczej – czerwony Numer fabryczny nadwozia – 01330
Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym
Pojemność – 4098 cm3
Rodzaj skrzyni biegów – manualna

2. Cena wywoławcza – 3.500,00 zł brutto

3. Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 200,00 zł.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, sala konferencyjna 24 – II piętro.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz. 900 w kasie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, lub przelewem na rachunek bankowy nr 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473;

Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do ww. terminu. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. Uczestnik, którego wadium nie wpłynęło na konto Sprzedającego do ww. terminu nie może wziąć udziału w przetargu.

6. Wadium przepada na rzecz Gminy Zduńska Wola, jeżeli ustalony w przetargu Nabywca odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kupna samochodu.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10. Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo wycofania samochodu z przetargu bez podania przyczyny.
11. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy JELCZ 005 będzie można oglądać przy strażnicy OSP Polków w dniu 14.10.2019 r. w godz. 8:00 – 14:00 po uzgodnieniu telefonicznym tel. 502 353 728.

Dodatkowych informacji na temat zbywanego samochodu udziela Wojciech Knera Urząd Gminy Zduńska Wola pokój Nr 22 tel. 502 353 728 w godzinach 800 – 1400

12. Treść niniejszego ogłoszenia oraz zdjęcia pojazdu są zamieszczone na stronie internetowej: www.zdunskawola.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Zobacz także

Bezpieczeństwo dla seniora. Zduńskowolsc…

5-15 Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli pamię…

Wnuczkowa mafia. Książka zduńskowolanki …

Przed nami II edycja Biegu Legionów Pols…

Za miesiąc rusza Poddębicka Liga Halowa…

[ZDJĘCIA] Gminne Obchody Dnia Edukacji N…

Wybory do Sejmu i Senatu: Kto z mandatam…

Trzy bramki i pewne zwycięstwo rezerw Po…

Miejski Dzień Nauczyciela. Prezydent wrę…

Niemoc Pogoni. Zduńskowolanie przegrali …

Piłeś? Nie wsiadaj za kółko! Kolejni pij…

Wybory do Sejmu: Jak głosowano w naszym …

[ZDJĘCIA + WIDEO] Cezary Olejniczak popi…

Seniorzy w dalszym ciągu w zainteresowan…

Ukradł kilkadziesiąt butli gazowych, mia…

Dzień Seniora w ZUS. Zapraszamy do zduńs…

Masz prawo do mediacji. To już ósma edyc…

Święto Miasta. Uczcili pamięć św. Maksym…