Realizacja grantów sołeckich 2019 w Gminie Szadek. Które już zostały sfinalizowane?

Kategoria:
Oceń ten news:

Gmina Szadek pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.


Wśród projektów, które już zostały zrealizowane na terenie Gminy Szadek są:


– w sołectwie Krokocice- projekt pod nazwą: "Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa, poprzez zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Krokocicach". Wkład własny Gminy: 11 908,13 zł. Wysokość dotacji: 10 000,00 zł.

Wartość całości projektu: 21 908,13 zł


– w sołectwo Borki Prusinowskie- projekt pod nazwą:," Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa, poprzez zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Borkach Prusinowskich ". Wkład własny Gminy: 6 479,03 zł. Wysokość dotacji: 10 000 zł.

Wartość całości projektu: 16 479,03 zł.


W ramach przyznanej pomocy finansowej, gminy wiejskie województwa łódzkiego mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy.


Każda gmina w województwie łódzkim mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż trzy sołectwa. Maksymalna dotacja jaką mogło otrzymać jedno sołectwo to 10.000,00 zł.


Wkład własny na realizacje poszczególnych projektów pochodził ze środków gminy.


Program miał na celu wsparcie najmniejszych miejscowości w realizacji potrzeb, które ich mieszkańcy sami uważają za najważniejsze. Udzielanie pomocy polegało również na wspieraniu i promowaniu inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzaniu aktywności mieszkańców oraz budowaniu świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Już samo wybieranie projektów do realizacji wymagało od mieszkańców wspólnego działania, ponieważ wybór projektów następował na zebraniach sołeckich.

Zobacz także

Kilkadziesiąt osób podjęło wyzwanie …

[ZDJĘCIA] Trwa naprawa i uzupełnianie oz…

Powiatowy Urząd Pracy: Aktywizacja osób …

Nabór do Inkubatora Inicjatyw Społecznyc…

Autokar bez przeglądu i legalizacji wióz…

Pogoń Zduńska Wola rozpoczęła przygotowa…

Kradli katalizatory samochodowe, wpadli …

Drugi zespół Pogoni Zduńska Wola wraca d…

Ferie zimowe w gminie Zduńska Wola. Zapo…

Zimowe ferie w mieście. Śniegu nie gwara…

Zaginął Piotr Chemicki! Policja prosi o …

Zadbaj o swoje płuca. Sprawdź jakość pow…

Rozgrywki Grand Prix gminy Zduńska Wola …

Piłkarze Pogoni Zduńska Wola wracają do …

[ZDJĘCIA] Groźny wypadek w Szadkowicach…

Zduńskowolska Straż Pożarna z nowym sprz…

Spędź bezpiecznie 28. finał WOŚP. Policj…

28. finał WOŚP już w niedzielę. Sztab PC…