Organizacjo zgłoś swojego członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Zduńskowolski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu zduńskowolskiego do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim celem uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenie kandydatów należy dokonać w formie pisemnej i przedłożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ulicy Złotnickiego 25 , w terminie do 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, tj. od dnia 10 września 2019 r. (publikacja dostępna http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5002).

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, w celu uzupełnienia jej składu, nastąpi w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2003r.Nr62,poz.560).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3a, 98-220 Zduńska Wola, pokój 27, tel. (43) 672-29-52.

Zobacz także

Kilkadziesiąt osób podjęło wyzwanie …

[ZDJĘCIA] Trwa naprawa i uzupełnianie oz…

Powiatowy Urząd Pracy: Aktywizacja osób …

Nabór do Inkubatora Inicjatyw Społecznyc…

Autokar bez przeglądu i legalizacji wióz…

Pogoń Zduńska Wola rozpoczęła przygotowa…

Kradli katalizatory samochodowe, wpadli …

Drugi zespół Pogoni Zduńska Wola wraca d…

Ferie zimowe w gminie Zduńska Wola. Zapo…

Zimowe ferie w mieście. Śniegu nie gwara…

Zaginął Piotr Chemicki! Policja prosi o …

Zadbaj o swoje płuca. Sprawdź jakość pow…

Rozgrywki Grand Prix gminy Zduńska Wola …

Piłkarze Pogoni Zduńska Wola wracają do …

[ZDJĘCIA] Groźny wypadek w Szadkowicach…

Zduńskowolska Straż Pożarna z nowym sprz…

Spędź bezpiecznie 28. finał WOŚP. Policj…

28. finał WOŚP już w niedzielę. Sztab PC…