Organizacjo zgłoś swojego członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Zduńskowolski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu zduńskowolskiego do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim celem uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenie kandydatów należy dokonać w formie pisemnej i przedłożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ulicy Złotnickiego 25 , w terminie do 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, tj. od dnia 10 września 2019 r. (publikacja dostępna http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5002).

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, w celu uzupełnienia jej składu, nastąpi w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2003r.Nr62,poz.560).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3a, 98-220 Zduńska Wola, pokój 27, tel. (43) 672-29-52.

Zobacz także

[ZDJĘCIA + WIDEO] Paulina Matysiak podcz…

Uwaga mieszkańcy! W znanych serach wykry…

Kolejne zabytki sakralne z dotacjami

Policyjne działania „niechronieni uczest…

Mieszkaniec Sieradza ukradł rower w Zduń…

Konferencja Pauliny Matysiak i Lewicy w …

Mała Kultura - Fantazjana Niekończąca si…

Pogoń Zduńska Wola znów zwycięska. Kolej…

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w…

[ZDJĘCIA] Ukradli alkohol ze sklepu samo…

Ogólnopolskie działania pn. „Niechronien…

Organizacjo zgłoś swojego członka do Pow…

Wąska kadra "Pogonistek" nie d…

"Wojna płci", czyli spektakl F…

Wypadek na Kilińskiego w Szadku. Do szpi…

Nocny pożar przy ul. Karsznickiej. Palił…

[ZDJĘCIA] Dzielenie się chlebem, koncert…

Uwaga rodzice - ubezpieczenie dziecka w …